سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه گیلان
نصرت اله فلاح – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان

چکیده:

دراین مقاله اثر میراگر جرمی تنظیم شونده نیمه فعال در کاهش ارتعاشات لرزه ای یک قاب ده طبقه مورد مطالعه قرارمیگیرد بدین منظور پس از تعیین ماتریس های جرم سختی و میرایی سازه بدون میراگر مشخصات فیزیکی سیستم جرم تنظیم شونده مانند جرم سختی و میرایی به روش آزمون و خطا بنحو مناسبی تعیین می شود معادله حرکت سازه ای دارای سیستم جرم تنظیم شونده غیرفعال و سازه ی دارای سیستم جرم تنظیم شونده نیمه فعال در فضای حالت نوشته شده و حل می گردد. مقایسه نتایج حاکی از آنست که سیستم جرم تنظیم شونده نیمه فعال در کاهش تغییر مکان حداکثر طبقات از سیستم جرم تنظیم شونده غیرفعال موثرتر بوده و لیکن توانایی آن در کاهش حداکثر شتاب طبقات فوقانی از سیستم غیرفعال کمتر است.