سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد سهراب – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار سازه دانشگاه گیلان

چکیده:

اولین کاربردهای میراگر سیال لزج مربوط به صنایع نظامی بوده است در مهندسی سازه میراگرهای سیال با ظرفیت های بالا از کاربردهایدفاعی به کاربردهای تجاری در ساختمان ها و پلهایی که تحت تحریکات لرزه ای و یا باد قرار داشتند منتقل شدند دراین مقاله به بررسی رفتار میراگرهای سیال لزج و انواع آنها پرداخته شده ودر نهایت کاربرد این تجهیزات در سازه ها بررسی شده و نتایج کاربرد این تجهیزات تحت تحریکات تاریخچه زمانی و با کمک برنا مه های نوشته شدهدر محیط matlab برروی یک سازه ۱۳ طبقه مورد مطالعه قرار میگیرد.