سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز همتی – پژوهشکده تحقیقات فضایی سازمان فضایی ایران

چکیده:

در این مقاله مدل سازی هندسی و اجزای محدود یک ماهواره مخابراتی مدارزمین آهنگ در نرم افزار انجام شده سپسپیکربندیهای مختلف سازه ماهواره برای انتخاب مسیر مناسب انتقال ارتعاشات از پرتابگر به سازه اصلی، بررسی شده است. بر اساس راهنمای پرتابگر دلتا، نحوه اتصال ماهواره به پرتابگر، مکانیزم جدایش و رژیم های مختلف بارگذاری اعمال شده است. سپس تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی انجام شده و هر یک از اجزای سازه که دارای نقاط بحرانی بر اساس تنش و توزیع آن بوده، مورد بررسی قرار گرفته و جهت کنترل ارتعاشات طراحی و مدلسازی مجدد انجام شدهاست. نتایج حاکی از آن است که پاسخ سازه با تغییر شکل مودهایش (تغییر مکان اجزا و پیکربندی سازه با استوانه مرکزی) تغییر میکند.