سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سینا گوهری راد – مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء و زیباکنار
ابوالفضل درویزه – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده:

در این مقاله تحلیل رفتار ارتعاشی پوسته های کامپوزیتی استوانه ای مجهز به لایه های سنسور و عملگر پیزو الکتریک مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور کاهش ارتعاش، از یک کنترلتناسبی فیدبک سرعت و جابجایی در تعامل با لایه های حسگر و عملگر سود جسته شده است. فرمولبندی بر اساس تئوریFSDT برای پوسته های کامپوزیتی انجام شده است. از روش حل دقیق فوریه برای حل زمانی معادلات مربوطه استفاده گردیده است.مشخصه های فرونشست ارتعاشات لایه های کامپوزیتی در حوزه زمان و فرکانس و تاثیر پارامترهای بهره های کنترلی در شرایط تکیه-گاهی ساده به وسیله اعمال ولتاژ متغییر از طریق فیدبک سرعت و جابجایی مورد بررسی قرار گرفته است.