سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد معدنچی زارع – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمید دهقانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمود نجفی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

یکی از ویژگیهای هر سازه مشخصه های نمایی و ظاهری آن است در این میان ملاحظات پدافند غیرعامل و به خصوص آفا برای دوری از شناسایی و تهدیدات بسیار مهم می باشد سایه یکی از المان های بسیار مهم در تفسیر و شناسایی اهداف در تصاویر سنجش از دور است این المان تفسیری اطلاعات بسیار خوبی ا زوجود یا عدم وجود اهداف حدود عمق و ارتفاع آنها بزرگی و کوچی آنها و زمان تصویربرداری دراختیار کاربر قرار میدهد یکی از الگوهایی که باعث آشکار شدن اهداف پنهان شده در طبیعت باز می شود بررسی سایه ای استکه از این اهداف درزاویه های مختلف تابشی برسطح می افتد از این رو پرداختن به این المان تفسیری در موضوع استتار اهداف اهمیت زیادی دارد دراین مقاله اهداف دست ساز بشر که عموما دارای شکل هندسی منظم هستند از نظر رفتار سایه ای شبیه سازی شده اند.