سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، و
صدیق رئیسی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله ضرورت های توجه به روش های کنترل آماری فرآیند های خود همبسته مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن تشریح طبیعت فرآیندهای خود همبسته به دو نوع نا ایستایی میانگین و پراش فرآیند مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. استفاده از روش های مدل سازی در سری زمانی و براورد پارامترهای آنها می تواند در طراحی نمودارهای کنترلی کار مفید واقع شود. از مهمترین مزایای روش ارائه شده تفسیر دقیق تر فرآیند، کاهش هشدارهای نادرست و تصمیم گیری های صحیح تر می باشد.