سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین عربیان – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشجوی
صدیق رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

نمودارهای کنترلی شوهارت یکی از مهمترین ابزارهای کنترل آماری فرآیندها محسوب می شود که به کارگیری آن بسیار متداول است. فرض اساسی نهفته در استفاده از این نمودارها، استقلال مشاهدات است و نقض آن، عملکرد نمودارها را دچار اختلال می کند. تحقیقات مبین این واقعیت است که برای کنترل فرآیندهای همبسته کارایی نمودارهای کنترل مشاهدات مستقل می تواند بسیار پایین باشد. به همین دلیل شناسایی و توسعه نمودارهای کنترلی مناسب که در کنترل این نوع فرآیندها کاربرد داشته باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیق حاضر به معرفی و طبقه بندی انواع نمودارهای کنترل داده های همبسته می پردازد