سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد امین زاده – مدیرامور ایمنی مجتمع مس سرچشمه
حسین علی حکیمی – سرپرست بهداشت صنعتی

چکیده:

بدلیل نشت و انتشارشدید آلودگی گاز دی اکسید گوگرد ناشی ازعملیات گوگردزدایی مذاب مس درقسمت های مختلف کارخانه ذوب کلیه کارکنان درمعرض تماس با گازسولفور دی اکسید قرار دارند که دراین بین اپراتورهای جرثقیلهای صدتن ذوب درفضای بسیار کوچکی معادل ۱۲m3 بیشترین میزان دریافت آلودگی را بخود اختصاص میدهند تماس با غلظت های بسیار بالای اپراتورها با گاز SO2 علاوه برکاهش بازدهی و تاثیر برمیزان تولید باعث بروز مشکلاتی ازقبیل احساس خستگی ناشی از استافده مداوم ازماسک تنفسی و سوزش و اشکریزش چشم می گردید به منظور کاهش میزان تماس اپراتورها با گاز SO2 و تامین هوای سالم و افزایش رضایت شغلی و میزان تولید طرح های مختلفی جهت تصفه گاز SO2ورودی به کابین اپراتورها موردمطالعه و بررسی قرارگرفتند روشهای بسیارزیادی با قابلیت کاهش گاز sO2 با استفاده ازمحلولهای جاذبموردبررسی قرارگرفتند که درنهایت بدلیل افزایش رطوبت نسبی کابین و احساس ناراحتی اپراتورها خصوصا درفصل گرما و کاربالای کوره ها مطابق شاخص نامناسب شناسای گردیند ساخت و طاحی و استفاده از سیستم اسکرابر خشک کهدرآن گاز SO2 توسط جاذبهای سطحی حذف میگردند بهترین روش کنترل آلودگی شناسایی گردید.