سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه خسروی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی شیراز
علیرضا فخارزاده جهرمی –
حمیدرضا ملکی –

چکیده:

در این مقاله برای اولین بار مسئله کنترل آلودگی منابع ساکن به صورت یک مسئله برنامه ریزی با تعداد نامتناهی قید فازی و تابع هدف قطعی مدلبندی می گردد و الگوریتمی براساس روش صفحه برش برای حل آن معرفی می شود. هر برشبا اضافه کردن یک قید فاری به زیر مسئله در هر تکرار ایجاد می گردد. زیر مسئله خود یک مسئله برنامه ریزی خطی فازی می باشد که با معرفی یک تابع عضویت برای هر یک از محدودیت ها و استفاده از توابع رنکینگ به حل آن می پردازیم. همگرایی الگوریتم اثبات و مثال عددی نیز ارائه خواهد شد