سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهدی غلامزاده محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
محمد مهدی رویوران – کارشناسی ارشد سازه آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا

چکیده:

هر ساله با وقوع سیلاب در هر رودخانه تعداد زیادی از پل ها درست زمانی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد، تخریب می گردند. یکی از موثرترین عوامل این تخریب ها آبشستگی موضعی اطراف پایه ها در قوس رودخانه می باشد. تخریب پل ها بعلت آبشستگی زیان های سنگین اقتصادی و جانبی به دنبال دارد. آبشستگی باعث خالی شدن اطراف پایه ها و واژگون شدن آنها می گردد. یکی از روشهای کاهش آبشستگی اطراف پایه های پل نصب طوقه محافظ بر روی پایه است. این طوقه ها بستر را در مقابل جریانهای گردابی اطراف پایه محافظت می کنند. به منظور بررسی اثر طوقه در کنترل آبشستگی اطراف پایه پل در قوس رودخانه ها، آزمایش هائی در یک فلوم ازمایشگاهی با قوس ۱۸۰ درجه و شعاع مرکزی ۲/۸ متر و عرض ۰/۶ متر با R/B=4/67 از جنس پلاکسی گلاس انجام پذیرفت. در این تحقیق با قرار دادن یک پایه استوانه ای به قطر ۶ سانتی متر به همراه طوقه های دایره ای با قطر ۱/۵، ۲، ۲/۵ و برابر قطر پایه در موقعیت ۶۰ درجه با دبی ۳۲ لیتر بر ثانیه و عمق ثابت ۱۲ سانتی متر پدیده آبشستگی حول پایه ها در حالت آب زلال مورد بررسی قرار گرفت. محل نصب طرقه بر روی سطح بستر بود. برای مصالح کف فلوم از ماسه طبیعی با دانه بندی یکنواخت با D50=2mm و ضریب یکنواختی ۱/۳ استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش قطر موثر سه برابر قطر پایه روی یک پایه استوانه ای در سطح بستر باعث آبشستگی موضعی بمیزان ۷۸ درصد می گردد.