سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن باغگربستان آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی
علی یزدیان ورجانی – استادیار دانشکده فنی مهندسی
حسین سیفی – استاد دانشکدهفنی مهندسی

چکیده:

موتور القایی کاربرد وسیعی در سیستمهای کنترل سرعت در صنعت دارد عموما کنترل کلاسیک در محرکه های موتورهای القایی کنترل سرعت / گشتاور به کار می رود دراین تحقیق محرکه موتور القایی سه فاز برپایه کنترلر منطق فازی FLC جهت کنترل سرعتمورد توجه قرار گرفته است تکنیک شار ثابت V/F 2,3,5 جهت کنترل سرعت موتور القایی بکارگرفته می شود سرعت موتور القایی توسط کنترلر فازی و با استفاده اهز خطای بین فرمان ورودی سرعت و سیگنال فیدبک سرعت موتور تنظیم می شود خروجی کنترلر فازی فرمان تغییر فرکانس اینورتر PWM سینوسی می باشد چون محاسبات کنترل فازی زمان بر است برای کاهش حجم عملیات محاسبات جدول جستجو ایجاد می شود بمنظور تست کارایی کنترلر فازی پیشنهادی محرکه مورد نظر شبیه سازی و نمونه عملی آن پیاده سازی شده است.