سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدوحید ضیاء – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدحسین ساداتی – استادیار دانشگاه صنعتیمالک اشتر
محمدعلی شاهی آشتیانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله یک سیستم کنترل پرواز غیرخطی تطبیقی مبنی بر تکنیک گام به عقب و شبکه عصبی On-line ارائه شده است وظیفه سیستم کنترل حفظ ارتفاع هواپیمای بدون سرنشین در یک مقدار مطلوب و با کمترین خطا در مقایسه با ارتفاع مرجع می باشد بطور کلی سیستم کنترل از دو حلقه اصلی تشکیل شده است با استفاده از تبدیل غیرخطی فرمان ارتفاع به زاویه پیچ مطلوب مبدل گشته و به حلقه بیرونی اعمال می شود به منظور مینیمم کردن یا حذفمحدوده وسیع خطاهای ناشی از مدلسازی معکوس و ایجاد نیرومندی در برابر عدم قطعیت ها اختلالات و دینامیک های مدل نشده از یک شبکه عصبی غیرخطی با یک لایه مخفی SHL استفاده شده است شبکه عصبی غیرخطی یک کارکرد بسیار نیرومند را برپایه ویژگی تقریب سراسری اش فراهم می کند.