سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه کریمیان – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
محمدجواد کارگر – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده:

امروزه اینترنت به مشتریان امکان می دهد تا نظرات و عقاید خود را در مورد سازمان ها و محصولات بیان نموده و سایر افراد را در مورد تجربه ی خود مطلع کنند، بدین ترتیب تأثیر نظرات مشتریان بر موفقیت یک کسب و کار غیرقابل چشم پوشی است. هدف این پژوهش، معرفی یک روش مبتنی بر واژه نامه برای استخراج و کمی سازی گرایش احساسی مشتریان در مورد ویزگی های یک کالا با بررسی و تحلیل نظرات آنها به زبان فارسی می باشد. پژوهش حاضر از جنبه هدف، کاربردی و از منظر روش تحقیق از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. در این تحقیق، نظرات مشتریان پیرامون ۱۱ ویزگی ۳ مدل گوشی تلفن همراه در فروشگاه آنلاین دیجی کالا در تابستان سال ۱۳۹۳ جمع آوری گردید و در هشت گام شامل: انتخاب کالای مورد نظر و جمع آوری نظرات، پیش پردازش داده های متنی، استخراج ویژگی های کالا، ایجاد واژه نامه ها، استخراج الگوهای نظرات، تعیین قطبیت یا گرایش احساسی بخش های نظرات، پس پردازش و در انتها جمع بندی و کمی سازی گرایش احساسی نظرات مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج اعتبارسنجی نشان می دهد روش معرفی شده از دقت بالایی در کمی سازی گرایشهای احساسی مشتریان برخوردار می باشد.