سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

الهه زلقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،گروه علوم محیط زیست،
غلامرضا گودرزی –
آزاده ساکی –

چکیده:

اهواز و کرمانشاه به ترتیب با جمعیتی در حدود ۹۶۹۸۴۳نفر ، ۸۴۳۱۱۷ نفر میباشند که این شهرها در جنوب غربی ایران واقع شده اند و در سالهای اخیر مورد حمله مهمان ناخواسته (گردوغبار ) قرار گرفته اند و شرایط زندگی را برای بسیاری از شهروندان سخت و طاقت فرسا نموده است . و از آنجا که سازمانهای مختلف ، آمار و ارقام متفاوتی در زمینه مرگ و میر منتسب به PM10 در شهرهای اهواز و کرمانشاه ارائه نموده اند و از سوی دیگر میزان اثرات بهداشتی آلودگی هوا به صورت علمی در این دو شهر بررسی نگردیده است در این مطالعه سعی شده است تعداد موارد مرگ (Mortality)و ابتلا (بیماری) (Morbidity) بر اساس داده های سنجش شده توسط سازمان محیط زیست با استفاده از مدل AIR Q صورت گیرد .نتایج حاصل از بررسی دو منطقه مطالعاتی نشان داد که اهواز با غلظت g/m3μ ۳۲۳٫۷۸ میانگین سالیانه (بیشترین ) ، و کرمانشاه با غلظت g/m3μ ۱۷۴٫۲۴ (کمترین ) مقدار را به خود اختصاص داده اند . مقایسه کل مرگ قلبی و تنفسی منتسب به PM10 در دو منطقه مطالعاتی در سال ۱۳۸۹ نشان داد که اهواز با ۱۶٫۴۴درصد مرگ قلبی عروقی ، ۲٫۹ درصد مرگ تنفسی (بیشترین ) ، و کرمانشاه با ۱۰٫۴ درصد مرگ قلبی عروقی و ۱٫۹ درصد مرگ تنفسی ( کمترین ) آماررا دارا بوده اند . که در این میان اهواز بیشترین تلفات منتسب به PM10را در مقایسه با کرمانشاه داشته است . مقایسه مراجعین سرپایی تنفسی و قلبی منتسب به PM10 در دو منطقه مطالعاتی نشان داد که اهواز با ۱۳٫۸۴% مراجعه تنفسی و ۵٫۲% مراجعه قلبی (بیشترین ) ، و کرمانشاه با ۸٫۸% مراجعه تنفسی و ۳٫۳% مراجعه قلبی (کمترین ) آمار را به خود اختصاص داده اند . وبه صورت کلی در دو منطقه مطالعاتی آلاینده PM10 ، تقریبا ۵۲% بر کل مرگ قلبی و ۹٫۸ % بر کل مرگ تنفسی تاثیر داشته است.