سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ام البنین اولادزاده – مدیرطراحی فنی و مطالعات کاربردی شرکت عمران و مسکن سازان استان مازندرا
سعید مدلل دوست – مدرس دانشگاه صالحان قائمشهر

چکیده:

هر فضایی مانند واژه ها معانی را خود در ذهن ایجاد می کند و این برآمده از نقشی است که بر عهده فضا قرار دارد. فضای شهری قسمتی از بافت شهری است که عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند و بستری است برای فعالیت های انسانی و برقراری تعاملات اجتماعی. فضای شهری صحنه ای است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود. در این مقاله ۱۴ بعد کیفی فضای شهری شامل انعطاف، آرامش، پذیرندگی، تبدیل پذیری، تجمع پذیری، تشخص، خاطره انگیزی، خوانایی، روانی و پویایی، سرزندگی، غریب گز بودن، مکث، نفوذ پذیری و یکپارچگی در کالبدهای ورودی، مسیر، خیابان، کوچه بن بست و گره به صورت پرسشنامه ای برای تمامی محلات شهر قائمشهر در درجات خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب رتبه بندی شد. سپس داده های نمونه برداری شده در سطوح محله، ناحیه و منطقه به کمک GIS پهنه بندی و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.