سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی فتحی پور – کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه شیراز
خسرو جعفرپور – دانشیار،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
مجتبی محزون – دانشیار،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

روش کمینه کردن تولید آنتروپی ، یکی از روشهای مرسوم بهینه سازی سیتم های ترمودینامیکی سیالاتی می باشد. در این مقاله از روش کمینه کردن تولید آنتروپی در مسائل مکانیک جامدات درتئوری ویسکوالاستیسیته استفاده شده است. بدین لحاظ ،ضمن مروری بر معادلات متشکله تئوری ویسکوالاستیسیته به حل مسأله کلاسیک مکانیک جامدات بر مبنای محاسبه میزان تولید آنتروپی دراثر بارگذاری ترکیبی محوری-خمشی و متناوب پرداخته شده است.پارامترهای بدون بعدی که ترکیبی از پارامترهای هندسی ، پارامترهای بارگذاری ، خصوصیات ترمومکانیکی و پارامترهای موجوددر معادلات متشکله می باشند ، تعریف گردیده اند. اثر این پارامترهای بدون بعد بر میزان تولید آنتروپی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهایی جهت کاهش میزان تولید آنتروپی ارائه گردیده است