سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد علی اکبری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA – کارشناس کنترل پروژه
احمد نادعلی – کارشناس مهندسی برق- مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه

چکیده:

در این مقاله ابتدا تعاریفی جدید از هزینه های تولید تحت عنوان هزینه های اشکار و هزینه های پنهان ارائه می گردد و در اداه سعی می شود ، علل بروز هزینه های پنهان را در دو رویکرد کارائی ،اثر بخشی، بهره وری و رویکرد مدیریت پروژه ریشه یابی نماید و سپس برای کم کردن هزینه های پنهان که تولید را غیر بهینه (غیر اقتصادی) می کند. پیشنهاد تفکر سیستمی در تولید و سیستم گذاری را به ویژه سیستم مدیریت پروژه را مطرح می نماید. سپس به مرفی سیستم و فواید وجود ان و تفکر سیستمی می پردازد و برای نمونه به مطالعه ی سیستم مدیریت پروژه در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان در قالب اقدامات صورت گرفته در راستای کنترل عوامل ۴گانه پرژه می پردازد. مشاهده اجرای این سیستم بیانگر رشد کمی و کیفی چشمگیری در اجرای پروژه های این شرکت می باشد.