سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو نجائی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
شقایق صدر – دانش آموخته کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

متداولترین فرآیند تصفیه بیولوژیکی که برای برخی از فاضلابهای صنعتی و اغلب فاضلابهای بهداشتی استفاده می شود فرآیند لجن فعال متعارف (CAS) می باشد. اگرچه ایراد این فرآیند، تولید لجن بیولوژیکی بسیار زیاد است. هزینه بهره برداری و نگهداری، تصفیه و دفع لجن بیولوژیکی مازاد حدود ۶۰ – ۴۰% هزینه تصفیه فاضلاب را شامل می شود. بنابراین از نقطه نظر زیست محیطی،اجتماعی واقتصادی تصفیه و دفع لجن بیولوژیکی مازاد در کل تصفیه خانه های فاضلاب جهان معضل میباشد و بهترین راه حل، تلفیقی از کاهش لجن با حذف آن در منبع است. از بین روشهای متداول و متعدد کاهش تولید لجن، پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات امواج صوتی بر کمینه سازی حجم لجن مازاد بیولوژیکی پرداخته است، بطوریکه این تحقیق با فرکانس دهی ثابت ۳۴-۲۸ کیلوهرتز توسط دستگاه اولتراسوند (وان اولتراسوند) بمدت ۱۰ دقیقه، هر۳ روز یکبار، طی ۱۵ روز مشخص گردید نرخ تولید لجن مازاد برگشتی به میزان ۴۷٫۳% کاهش یافته، همچنین نتایج نشانگر افزایش خاصیت فیلترپذیری ذرات و کاهش قطر آنها بر اثر امواج صوتی نیز می باشد.