سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهاره سهرابی سراج – دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سجاد آستانی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه محیط زیست

چکیده:

آب و هوا یک وضعیت اتمسفری است که دریک سطح و درزمان مشخص به منطقه مستولی شده نتیجه آن به صورت گرما یا سرما آسمان آفتابی یا ابری خشکی یا مرطوبی وزش باد یا ارام بیان می شود اقلیم طبق تعریف سازمان جهانی هواشناسی WMO ترکیبی از وضعیتهای آب و هوایی است که درآمارهای بلندمدت تغییرات اتمسفری یک منطقه آورده شده است همچنین تغییرات فصلی همچون انتقال از زمستان به بهار تابستان به پاییز در مناطق معتدل و از رطوبت به خشکی در سطو ح تروپیکال جز اقلیم محسوب می شوند اقلیم یک فاکتور کلیدی است که در پراکنش گیاهان و جانوران و فرماسیون خاک در بین هوا زمین و تجزیه و ذخیره اجزا ارگانیک موجودات زنده نقش تعیین کننده ای را ایفا میکند. برخی جمعیت های درختان بهدلیل تنوع ژنتیکی قادر خواهند بود با تغییرات اقلیمی توسط سازگاری با وضعیت جدید زنده بمانند. آکلیماسیون یا تغییر پذیری تدریجی یکی از فرایندهای ومثر در وفق پذیری است.