سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حدیث دانش یار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،باشگاه پژوهشگران جوان،گرمسار،ایرا
محمدصادق صبوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،باشگاه پژوهشگران جوان،گرمسار،ایرا
داوود ثمری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،گرمسار،ایران

چکیده:

خاک یکی از پیچیده تر ین بوم نظام ها ی جهان خلقت است، به طور ی که با وجود پیشرفت ها ی چشمگیر بشر در زمینه علوم و فناوری ها ی مختلف، به جرات می توان گفت که هنوز خاک برای دانشمندان و پژوهشگران سراسر دنیا به صورتیک جعبه سیاه است. قسمت عمده این پیچیدگی را می توان به دلیل بخش زنده خاک دانست که دنیای اسرار آمیز و پیچیده ا ی از روابط بین موجودات و گیاهان را در خود جای داده است . مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کود های شیمیایی،انرژ ی و هزینه های تولید و مصرف آن ها و ا ثرات سوئی که بر چرخه ها ی زیستی، خود پایدار بوم نظام های زراعیدارند از یک سو و مسأله تأمین غذا ی کافی با کیفیت مناسب برای جمعیت روز افزون جهان از دیگر سو ،تجدید نظر در روشهای افزایش تولید محصولات زراعی را ضروری ساخته ،امروزه فزونی جمعیت و در پی آن بالا رفتن مصرف واشاعه فرهنگ مصرف گرایی تولید زباله را در ابعاد گوناگون خانگی، شهری و صنعتی به سرعت افزایش داده است و کاستن از حجم زیاد تولید زباله ضرورتی مختوم است . باتوجه به مشکلات دفع مواد زاید شهری و مشکلات زیست محیطیکه این مواد بر روی منابع طبیعی و اکو سیستم دارند ، لزوم ارائه روشی بهینه برای بازگرداندن مواد قابل مصرف بهچرخه زندگی ، سودمندی این روش را نشان می دهد که این امر به وسیله تهیه کمپوست میسر می شود. کارشناسان کشاورزی عقیده دارند کمپوست یکی از بهترین کودهای گیاهی و تقویت کننده های طبیعی خاک است و می تواند جایگزینخوبی برای کودهای تجاری شود. استفاده از کمپوست ساختار خاک را ارتقا می دهد، محتوای خاک را تقویت می کنند و سبب می شود خاک مدت زمان بیشتری بتواند آب را در خود نگه دارد. کمپوست قدرت باروری خاک را افزایش می دهد و کمک می کند ریشه های سالم در گیاه رشد کند ،این کود همچنین برای کنترل فرسایش، احیا و ساخت زمین های مرطوب به عنوان پوشش به کار می رود. کمپوست همچنین با ماسه مخلوط می شود و برای زه کشی زمین به کار می رود.