سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مائده رمضانی – دانشجوی ارشدمهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،عضوباشگاه پزوهشگر

چکیده:

عدم کنترل زباله های شهری و پیامدهای سوء آن در جوامع بشری بخش مهمی از معضلات اجتماعی را به خود اختصاص داده است. وجود مواد غذایی، پناهگاههای مناسب، رطوبت و شرایط زیست مساعد در زباله های شهری، امکان اسکان سریع وتکثیر و رشد حشرات و ارگانیزمها و موجودات موذی را بوجود می آورد که مقابله با آنها بسیار مشکل است.اصول برنامه ریزی در این زمینه از طریق کنترل زباله های شهری و فضولات روستایی امکانپذیر است و با نابودی بسیاری از کانونهای آلودگی و منشأ عفونتها، محیطی سالم و بهداشتی در مناطق مختلف کشور بوجود خواهد آمد.تبدیل زباله به کمپوست و استفاده از آن در زمینهای کشاورزی مخصوصاً در کشور ما که قسمت اعظم زباله را مواد آلی تشکیل می دهد و بیشتر زمینهای کشاورزی از نظر مواد آلی فقیر هستند، می تواند یک روش بسیار خوب در جهت مدیریت مواد زائد و جامد شهری باشد.در این مقاله سعی شده تا با مشاهده نحوه تبدیل زباله شهر اصفهان به کمپوست و مقایسه آن با اصول علمی، پشنهاداتی در خصوص رفع مشکلات و ارتقاء سیستم مدیریت مواد زائد و جامد شهر اصفهان و همچنین بالا رفتن کیفیت کود آلی حاصل از زباله های شهری شهر اصفهان ارائه گردد.