مقاله کمینه سازی اعوجاج در اتصال نامتجانس جوشی فولاد کربنی (CK4 (1.1005 به فولاد زنگ نزن (۱٫۴۵۱۲) AISI409 به روش المان محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: کمینه سازی اعوجاج در اتصال نامتجانس جوشی فولاد کربنی (CK4 (1.1005 به فولاد زنگ نزن (۱٫۴۵۱۲) AISI409 به روش المان محدود
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتصال نامتجانس
مقاله اعوجاج جوشی
مقاله طول جوش
مقاله شدت جریان جوشکاری
مقاله توالی جوشکاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرنجدگرامی میرجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرنوده اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درپژوهش حاضر بر اساس یک مدل اجزاء محدود صحه گذاری شده، ابتدا تاثیر متغیرهای طول، ضخامت، شدت جریان، تجانس اتصال، توالی و مدت زمان تقید، بر میزان تغییرشکل پسماند در اتصال نامتجانس جوشی بین فولاد کربنی CK4 (1.1005) و فولاد زنگ نزن (AISI409 (1.4512 بررسی و سپس میزان اعوجاج جوش در اتصال مذکور با لحاظ کردن زمان تقید، شدت جریان و توالی مورد استفاده، کمینه گردید. نتایج نشان داد که در اتصال نامتجانس مورد بررسی، حداقل اعوجاج پسماند زمانی روی می دهد که شدت جریان ۹۵ آمپر، توالی متقارن و زمان تقید در فیکسچر، ۱۲۰ ثانیه مورد استفاده قرار گیرند.