سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ساره سعیدی – کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
افسانه نامی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

کمردرد یکی از نشانه های معمول در زنان باردار میباشد که شیوع بالای آن در مطالعات پیشین گزارش شده است. بیش از نیمی از زنان باردار کمردرد را دراغلب دوران بارداری تجربه میکنند. علاوه براین، برخی زنانی که از کمردرد دوران بارداری رنج میبرند دچار کمردرد پایدار پس از زایمان شده یا خطر افزایش کمردرد در آنها در زایمانهای بعدی افزایش مییابد( ۲،۱ ). پادوآ و همکاران ( ۲۰۰۵ ) طی مطالعه ای یافتند، حدود نیمی از زنان مورد مطالعه وی در دوران بارداری همچنان از کمردرد پس از یک سال از زایمان شکایت دارند( ۳). کمردرد دوران بارداری توسط مطالعات زیادی ارزیابی شده است اما متأسفانه، مطالعات کمی کمردرد پس از زایمان را مورد بررسی قرار دادند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع کمردرد در دوران بارداری و پس از ۱ سال از زایمان است.