سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود شاکری – استاد-دانشکده مکانیک-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبر علی بیگلو – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
مصطفی میرزایی – کارشناس ارشد طراحی کاربردی

چکیده:

دراین مقاله رفتارلولههای آلومینیومی تحت نیروی محوری شبه استاتیک بصورت تجربی بررسی می شود نسبت مشخصات هندسی لوله ها L/D,D/t به گونه ای انتخاب گردیدها ند که لوله به شیوه چیندار الماسی و یا شیوه مختلط فروریزش نماید بطوریکه آزمایش نشان میدهد شیوه فروریزش لوله تابع نسبت مشخصات هندسیو جنس لوله می باشد در فروریزش از نوع الماسی با افزایش نسبت قطر لوله به ضخامت آن D/t تعداد دالبرهای محیطی افزایش می یابد در لوله هایی با جنس یکسان نسبت به نیروی ماکزیمم به نیروی متوسط pmax/pm تابع نسبت مشخصات هندسی لوله می باشد و اگر نسبت طول لوله به قطر ان L/D ثابت باشد نسبت مذکور با افزایش نسبت قطر لوله به ضخامت آن D/t افزایش می یابد درنهایت نیروی متوسط لهیدگی حاصل از نتایج تجربی با مقادیر تحلیلی مقایسه شده است.