سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی غیور – استادیار
عبدالرضا کبیری – دانشجوی دکترا
احمدرضا صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله تحقیقی سعی بر ان است که مدلی ساخته شودکه از جهاتی شبیه به سازه زیردریایی باشد مدل مذکور براساس استاندارد انگلیسی BS با توجه به معیارهای تعیین شدهدر آن طراحی شده است سپس این مدل توسط نرم افزار های COSMOS , ANSYS مدلسازی شده و تحت فشار هیدرواستاتیک قرارگرفته و فشار کمانش الاستیک خطی آن بدست آورده شدهاست این مقدار با مقدار فشار کمانش الاستیک پیشنهاد شده توسط BS مقایسه می گردد و میزان توانایی نرم افزار ها مشخص می شود