سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید واثق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

چکیده:

استفاده از بار معادل یکی از روشهای سریع، آسان و دقیق برای حل مسائل خمش و کمانش ستون با لایه های پیزوالکتریک است. در این تحقیق از بار معادل اعمالی از طرف لایه های پیزوالکتریک برای افزایش بار کمانشی در حالتهای مختلف تکیه گاهی استفاده شده است. معادله حاکم برای حالت کلی یک ستون بعد از حل عمومی و با توجه به شرایط مرزی مختلف به دستگاه معادلات مقدار ویژه میانجامد .بعد از حل معادلات مقدار ویژه، مقادیر افزایش بار کمانشی هر یک از حالتهای تکیه گاهی بصورت نمودار ارائه شده است