سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا جهان پور – استادیار سازه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر
حمید محرمی – دانشیار سازه دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر آقاکوچک – استاد سازه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در دهه های اخیر دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها به عنوان یک انتخاب به جای نوع سنتی آن پیشنهاد شده است و متناسب سازی اعضای آن تحت بار مشخص مورد بررسی قرارگرفته است دراین سیستم کمانش خارج از صفحه ستونهای کنار دیوار فرعی در ظرفیت باربری و رفتار آن تاثیر مستقیم دارد دراین مقاله با استفاده از روش ریلی – ریتز مساله کمانش خار ج از صفحه این ستون بررسی می شود از نتایج این تحقیق می توان استفاده کرد و برای دیوار هر طبقه با هندسه معین حداکثر لنگر واژگونی و نیروی برشی نظیر آن طوری بدست آورد که اعمال آنها بردیوار باعث شود که ستون فشاری در آستانه کمانش خارج از صفحه قرارگیرد و بدین ترتیب منحنی اندرکنش لنگر واژگونی و ظرفیت برشی نهایی را بدست آورد.