سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی قنادکهتویی – دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود
حامد قارونی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله بر مبنای تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم، معادلات دیفرانسیل حاکم بر ورق مستطیلی جدار کلفت در حالت کلی استخراج شده و سپس تحلیل کمانش روی یک ورق مستطیلی باقیود ساده در طرفین خود که تحت بارهای درون صفحه ای قرار گرفته، انجام شده است. جنس ورق از ماده ناهمگن و همسانگرد با تغییرات مدول الاستیسیته در راستای ضخامت به صورت توانی و بانسبت پواسون ثابت میباشد. نتایج نهایی با نتایج به دست آمده از مقالات موجود مقایسه شده و صحت روش به کار گرفته شده مورد تایید قرار گرفته است