سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سودابه نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی نائین
الهام فروزنده – دکتری روانشناسی
هاجر براتیان – کارشناس ارشد روانشناسی
محمد زارع نیستانک – دانشگاه آزاد اسلامی نایین

چکیده:

هدف این مطالعه مقایسه میزان کمال گرایی و منبع کنترل افرادم بتلا به فشارخون با افراد سالم بود به این منظور ۸۰نفر ۴۰نفر افراد مبتلا به فشارخون و ۴۰نفر افراد نرمال بطور تصادفی ازبین مراجعه کنندگان به کلینیک های درمانی شهر اصفهان انتخاب شده و به سوالات آزمون های کمال گرایی اهواز و آزمون منبع کنترل درونی بیرونی راتر پاسخ دادند پساز تکمیل تست ها یافته ها با استفاده ازنرم افزار spss نسخه ۱۶ تحلیل شد نتایج نشان دهنده همبستگی مثبت بین مقیاس کمال گرایی و منبع کنترل درافراد مبتلا به فشارخون است افراد مبتلا به فشارخون دارای کمال گرایی بالا و منبع کنترل بیرونی و افراد سالم نسبت به افراد مبتلا به فشارخون کمال گرایی کمتر و واجد منبع کنترل درونی بودند.