سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا جوادی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه زمین
ساسان باقری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه زمین شناس
صفیه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه زمین

چکیده:

منطقه زبرکوه به شکل یک گوه تکتونیکی در میان گسل درونه و تداوم شمال شرقی گسل کلمرد رخنمون دارد.این منطقه شدیداً شکسته شده، ساختارهای دگر شکلی متعددی خصوصاً در ارتباط با فعالیتهای راستالغز به نمایش میگذارد که ممکن است ناشی از فعالیت گسلهایی نظیر درونه یا کلمرد باشد. کوه کمر در شمال زبرکوه یک رخنمون جدا افتاده از سایر ساختارهای منطقه است اما از نظر تکتونیکی شواهدی دارد که کاملاً پیوستگی و الگوی دگرشکلی هماهنگ با سایر ساختارهای منطقه زبرکوه را نشان میدهد. کوه کمر متشکل از یک گسل رانده نهفته است که تنها در بخش جنوب غربی رخنمون ظاهر شده است و مطالعه آینه گسل آن را به شکل یک گسل معکوس-رانده با مؤلفه راستالغز راستبر معرفی میکند، اما خود رخنمون تقریباً ساختار یک چین ناوشکل خوابیده ۱را دارد که برگشتگی آن به سمت شمال تا شمال غرب است. برگشتگی که یالهای خود چینهای مایل ۲ و احتمالاً لولهای ۳ شکل نشان میدهند حکایت از کوتاهشدگی دارد که با حضور چنین چینی با جا به جایی بزرگ مقیاسی به سمت شمال همراه است. بنابراین به نظر میرسد این ساختار کلیپ مانند در هنگام یک رخداد تکتونیکی فشارشی که با چینخوردگی و راندگی بخش زیرین آن به وقوع پیوسته است، ایجاد گردیده است و ممکن است در ارتباط با فعالیت گسلهای امتدادلغز منطقه باشد.