سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ا

چکیده:

بازآرایی سیستم توزیع که با مجموعه ای از عملیات کلیدزنی صورت می گیرد، یک روش ساده و کم هزینه است که بدون افزودن تجهیزات اضافه بر شبکه تلفات سیستم توزیع را کاهش می دهد. تحلیل شبکه به منظور قطع یا وصل بودن هر کلید می بایست بدون خطا و متناسب با محدودیت های شبکه انجام گیرد. به منظور کاهش هزینه های جاری لازم است تعداد کلیدهایی که تغییر وضعیت می دهند، حداقل باشند. با توجه به گسترش شبکه های توزیع و پیچیده تر شدن ارتباطات در این شبکه ها و تعداد پارامترها، استفاده از تکنیک های هوشمند اجتناب ناپذیر است . در این مقاله ، از تئوری گراف به همراه الگوریتم ژنتیک به منظور یافتن کلیدهایی که با تغییر وضعیت آنها، آرایش شبکه در جهت کاهش تلفات تغییر می یابد، استفاده شده است. نحوه کاربرد الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه آزمون ۱۶ شینه استاندارد ارائه شده و نشان داده شده که حجم محاسبات این روش بسیار کم بوده و در کاربردهای سریع و بلادرنگ مناسب است.