مقاله کلون و بیان ژن رسپتور ویتامین btuB) B12) از باکتری E. coli O157H7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی (علوم زیستی) از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: کلون و بیان ژن رسپتور ویتامین btuB) B12) از باکتری E. coli O157H7
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتامین B12
مقاله E. coli O157:H7
مقاله سکون سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاجارکوهستانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژن btuB از باکتری E. coli O157:H7 از ۱۸۴۵ جفت باز تشکیل شده است. این ژن پروتئین BtuB را کد می کند که پروتئین انتقال دهنده ویتامین B12 نامیده می شود. پروتئین BtuB برای جذب کوبالامین در باکتری E. coli ضروری است. این انتقال دهنده دارای دو بخش است: بخش بشکه ی بتا و بخش توپی. بخش توپی کانال ب شکه ی بتا را مسدود می کند. ویتامین B12 در حضور کلسیم با گرایش زیاد به پروتئین BtuB جذب می شود. لوپ های خارج سلولی L2 و L3 به ویتامین B12 متصل می شوند. ژن کدکننده پروتئین BtuB از باکتری E. coli O157:H7 تکثیر گردید. این ژن بصورت پروتئین واجد His (6)-tagged در انتهای C کلون و بیان گردید. ژن btuB با طراحی پرایمر ویژه با PCR تکثیر می شود. محصول PCR و وکتور انتخابی با آنزیم های تحدیدی برش و به هم متصل می شوند و تولید سازه ای (Construct) را می کنند که به میزبان E. coli BL21 (DE3) انتقال می یابند (Transformation)، سپس سلول های ترانسفورم شده پس از القا با IPTG و پس از آنالیز SDS-PAGE کل پروتئین فقط یک باند مشخص با وزن مولکولی ۶۶KDa را آشکار کرد. با خالص سازی پروتئین BtuB وزن مولکولی دقیق آن معین گردید. با توجه به اینکه این پروتئین دارای لوپ های خارج سلولی فراوانی می باشد از این رو یکی از اهداف این پژوهش تولید و شناسایی پروتئین اتصالی پری پلاسمی انتقال دهنده ویتامین (BtuB) B12 از باکتری E. coli O157:H7 و هدف دیگر تعیین وزن دقیق مولکولی پروتئین BtuB است.