مقاله کلونینگ و تعیین توالی ژن LACK در لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: کلونینگ و تعیین توالی ژن LACK در لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرعلی سالومه
جناب آقای / سرکار خانم: حدادزاده سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: محبعلی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لیشمانیوز احشایی سگ ها یک بیماری تک یاخته ای زئونوز است که به طور بالقوه در انسان ها و سگ ها کشنده است. در ایران این بیماری شایع است و توسط لیشمانیا اینفانتوم سویه استاندارد ایرانleishmania infantum Lon49 ایجاد می شود. چندین پروتئین جهت واکسیناسیون مورد استفاده قرار گرفته است، یکی از این پروتئین ها، پروتئین lACK (receptors for activated C Kinase Leishmania homologue for) با وزن مولکولی۳۶ کیلو دالتون است. با توجه به گسترش وسیع لیشمانیوز احشایی سگ ها در ایران در مطالعه حاضر کلونینگ مولکولی آنتی ژن محافظتی LACK لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران جهت تولید پروتئین نوترکیب موثر مد نظر قرار گرفت. بدین منظور DNA ژنومیک لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران استخراج و سپس به عنوان الگو جهت PCR استفاده شد. سپس محصول PCR قطعه LACK درون حامل pTZ57R/T کلون شد. پلاسمید نوترکیب استخراج و به وسیله آزمون های تعیین توالی، هضم با آنزیم های محدود کننده و PCR آزمایش شد. نتایج نشان داد که ژن LACK به درستی در حامل pTZ57R/T کلون شده است و همان طور که انتظار داشتیم قطعه، ۹۳۹ جفت بازی است. این مطالعه اولین گام جهت طراحی DNA واکسن بر پایه قطعه LACK لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران به منظور بیان پروتئین نوترکیب جهت مطالعات بعدی است.