مقاله کلونینگ،بیان، تخلیص و بررسی فعالیت ضد استافیلوکوکی پروتئین لیزوستافین اولیه در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۴۴۱ تا ۴۴۸ منتشر شده است.
نام: کلونینگ،بیان، تخلیص و بررسی فعالیت ضد استافیلوکوکی پروتئین لیزوستافین اولیه در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوک طلایی
مقاله لیزوستافین
مقاله کلونینگ مولکولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ نیا لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوی راد احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استافیلوکوک اورئوس عامل طیف وسیعی از عفونت ها،از عفونت های پوستی تا انتشار آن وعفونت های سیستمیک منجر شونده به نارسایی ارگانی ومرگ می باشد.مقاومت دارویی در این گروه از پاتوژن ها یک نگرانی جهانی شده و نیازمند توسعه عوامل درمانی جدیداست. لیزوستافینیک نمونه از این عوامل می باشد،لیزوستافینیک باکتریوسین تولید شده به وسیله استافیلوکوک سیمولانس است که باعث کشتن سلول های استافیلوکوک اورئوس از طریق تخریب دیواره سلولی استافیلوکوک می شود. هدف از این مطالعه، بیان بالای لیزوستافین اولیه به شکل نوترکیب وبررسی فعالیت ضد استافیلوکوکی آن بر علیه استافیلوکوک اورئوس تحت شرایط آزمایشگاهی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه،ژن لیزوستافین از استافیلوکوک سیمولانس پس از تکثیر با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در ناقل پلاسمیدیpET32a  کلون وبیان شد. پروتئین بیان شده توسط کیتNi-NTA  بر اساس کروماتوگرافی تمایلی تخلیص شد. فعایت آنتی باکتریال آن بر علیهیک سوسپانسیون سلولی از استافیلوکوک اورئوس با استفاده از روش کدورت سنجی مطالعه شد.
یافته ها: نتایجPCR  وتعیین توالی نشان داد که ژن هدف به درستی در ناقل مورد نظر کلون شده است. بیان پروتئین به وسیلهIPTG  القا شد و غلظت های بالایی از پروتئین نوترکیب توسط رزین نیکل با فعالیت ضد استافیلوکوکی تخلیص شد.
نتیجه گیری: pET32a یک سیستم بیانی کارآمد در بیان پروتئین نوترکیب پیش ساز لیزوستافین در میزبان بیانیE.coli  می باشد.