سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا رزمی راد – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشجوی کارشناسی ارشد
علی مرادی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حدیث قمرزاد – پژوهشگر شرکت مانیزان

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا به چگونگی انجام واکنش کلرینه کردن پلی اتیلن سنگین به روش تعلیقی زیرنور فرابنفش و فشار پرداخته شد و فرایند تولید آزمایشگاهی پلی اتیلن کلره در دو مرحله انجام گرفت مرحله اول زیر دمای نقطه ذوب کریستالین و مرحله دوم درخود این دما صورت گرفت با انجام سه آزمایش سه نوع پلی اتیلن کلره با درصدهای کلر ۶/۵ و ۱۲ و ۳۴ تولید شد محتوای کلر محصولات با آزمایش اشتعال دربالن اکسیژن از سری آزمایشات سازمان جهانی استاندارد بدست آمد. سپس به بررسی طیف ftIR مواد تولیدی پلی اتیلن کلره با درصدهای مختلف و مقایسه آنها با طیف های پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید پرداخته شد و ازروی این مقایسه چگونگی نشستن اتم کلر روی زنجیره پلی اتیلن مشخص گردید.