سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غفور کریمی – کارشناس ارشد پژوهشگاه صنعت نفت
آروین خادم صمیمی – کارشناس ارشد پژوهشگاه صنعت نفت
محمد کرامتی معزآباد – دکتری پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

مطالعه ساخت، بافت و کلاسه بندی سنگ های کربناته ابتدا توسط لوسیو (۱۹۸۳) صورت گرفت که بر اساس آن سنگهای کربناته با استفاده از اطلاعات تخلخل و تراوایی محاسبه شده از لاگ در سه کلاس ۱و۲و۳ تقسیم گردید. در این مقاله علاوه بر اطلاعات لاگ از اطلاعات مغزه و پتروگرافی نیز استفاده گردید.نتایج داده های حاصل از رسم کراس پلات های تخلخل – تراوایی سنگ مخزن آسماری تعدادی از چاههای واقع دریک میدان نفتی نشان داد که زون ۲ مخزن آسماری از نظر خصوصیات مخزنی بهترین زون بود و سنگ های کربناته این زون عمدتاً در کلاس ۱و۲ قرار دارند. نتیجه مهم دیگری که در این بررسی ها بدست آمد این بود که کلاسه بندی توسط هر سه نوع اطلاعات لاگ، مغزه و پتروگرافی یکسان می باشد، حال اگر بنا به هر دلیلی فقط یکی از این سه نوع اطلاعات در اختیار ما قرار داشت می توان با استفاده از آن اطلاعات سنگ های کربناته مخزن مورد نظر را کلاسه بندی نمود.