مقاله کفپوش ضد خستگی: یک راه حل ارگونومیک جهت کاهش کمردرد ناشی از ایستادن طولانی مدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۹۴۲ تا ۹۵۵ منتشر شده است.
نام: کفپوش ضد خستگی: یک راه حل ارگونومیک جهت کاهش کمردرد ناشی از ایستادن طولانی مدت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد
مقاله ایستادن طولانی مدت
مقاله کفپوش ضد خستگی
مقاله کواکتیویشن عضلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: قادری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: آذغانی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اللهیاری تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: محبی ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: ایستادن طولانی مدت در وضعیت ثابت طی انجام وظایف شغلی با ایجاد کمردرد در ارتباط است. افزایش کواکتیویشن عضلات گلوتئوس مدیوس دو طرف از جمله مهمترین فاکتورهای زمینه ساز ایجاد کمردرد طی ایستادن طولانی مدت در افراد سالم شناخته شده است. مداخله ارگونومیکی رایج جهت کاهش مشکلات ناشی از ایستادن طولانی مدت از جمله کمردرد، تغییر و اصلاح سطح زیر پای افراد شاغل در محیط می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کفپوش ضد خستگی بر روی الگوی کواکتیویشن عضلات گلوتئوس مدیوس دو طرف و گزارش ذهنی کمردرد، در دو وضعیت مختلف ایستادن بر روی سطح عادی سخت و ایستادن بر روی کفپوش ضد خستگی انجام گرفت.
مواد و روش کار: ۱۶ شرکت کننده بدون سابقه کمردرد، در حالیکه وظایف شغلی سبک شبیه سازی شده را انجام می دادند، به ترتیب در هر وضعیت به مدت دو ساعت ایستادند. در هر وضعیت؛ در ابتدای ایستادن و هر ۱۵ دقیقه تا پایان ۱۲۰ دقیقه، فعالیت الکتریکی عضلات گلوتئوس مدیوس دو طرف و میزان ذهنی درد در ناحیه کمر به ترتیب توسط الکترومیوگرافی سطحی (Surface EMG) و مقیاس بصری درد (VAS) جمع آوری شدند. در انتها، زمانی که شرکت کنندگان در هر دو وضعیت ایستادند، از آن ها در مورد وضعیتی که ترجیح می دهند سوال شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه در ۱۵ نفر از شرکت کنندگان نشان داد؛ کفپوش ضدخستگی از لحاظ ذهنی به طور معنی داری باعث کاهش میزان درد در ناحیه کمر شده است (P=0.003). با این وجود از لحاظ عینی اختلاف معنی داری در الگوی کواکتیویشن عضلات گلوتئوس مدیوس دو طرف، در شرکت کنندگان بین وضعیت اول و وضعیت دوم مشاهده نشد (P=0.776) نتایج مطالعه حاضر در ارتباط با تاثیر کفپوش ضد خستگی بر روی کمردرد بر اساس آستانه تغییر بیشتر از ۱۰ میلی متر در VAS نشان داد؛ این مداخله تاثیر معنی داری در کاهش تعداد افراد مبتلا به کمردرد و همچنین کاهش کواکتیویشن عضلات گلوتئوس مدیوس دو گروه درد و فاقد درد ندارد (P>0.005) اگر چه ۷۳ درصد از شرکت کنندگان استفاده از آن را ترجیح دادند.
نتیجه گیری: بنابر یافته های مطالعه حاضر به نظر می رسد کفپوش ضد خستگی می تواند در کاهش میزان درد در ناحیه کمر و به طبع آن، کمردرد، مفید باشد، اگرچه از لحاظ عینی تغییر معنی داری در الگوی فعالیت عضلانی مرتبط با کمردرد ایجاد نکرد.