مقاله کفایت روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تمایل به عضلانی بودن در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهرستان گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: کفایت روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تمایل به عضلانی بودن در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهرستان گرگان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقیاس تمایل به عضلانی بودن
مقاله کفایت روان سنجی
مقاله پرورش اندام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولودی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نونهال سامان
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه، بررسی خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تمایل به عضلانی بودن در ورزشکاران رشته پرورش اندام بود. ۴۰۰ نفر از ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهرستان گرگان بصورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های پژوهش شامل مقیاس تمایل به عضلانی بودن، مقیاس وابستگی به تمرین، پرسشنامه بررسی اختلال های خوردن، و پرسشنامه اختلال در عملکرد پاسخ دادند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل نگرش به تصویر تن عضلانی، رفتارهای مربوط به عضلانی بودن، و مصرف دارو برای پرورش عضلات را آشکار ساخت. عامل مصرف دارو برای پرورش عضلات برای اولین بار در پیشینه پژوهشی مقیاس تمایل به عضلانی بودن ظاهر شد. این عامل ها از همسانی دورنی و روایی همگرایی مناسب و رضایت بخشی برخوردارند. یافته های این مطالعه شواهد اولیه را در مورد روایی و اعتبار مناسب مقیاس تمایل به عضلانی بودن عرضه می کنند، اما در مورد تایید روایی عامل جدید مصرف دارو برای پرورش عضلات و هم چنین بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس در ورزشکاران سایر رشته ها به تحقیقات بیش تری نیاز است.