مقاله کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه پذیرش و عمل
مقاله کفایت روانسنجی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ایمانه
جناب آقای / سرکار خانم: فتی لادن
جناب آقای / سرکار خانم: مولودی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم بود. پس از ترجمه و ترجمه برگردان پرسشنامه، داده های پژوهش در سه مرحله جمع آوری شد. در مرحله اول، ۱۹۵ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی به پرسشنامه پذیرش و عمل پاسخ دادند. در مرحله دوم، افراد ساکن شهر تهران (n=158) به پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه افسردگی بک- نسخه دوم، مقیاس مشکل در تنظیم هیجان پاسخ دادند. در مرحله سوم دو گروه بیماران مبتلا به اختلال افسردگی (n=30) و اختلال اضطراب فراگیر (n=30) به پرسشنامه-های پژوهش پاسخ دادند. تحلیل عاملی اکتشافی ۲ عامل اجتناب از تجارب هیجانی و کنترل روی زندگی را گزارش دادند. هم چنین همسانی درونی و ضریب تنصیف پرسشنامه در هر چهار گروه رضایت بخش بود (۰٫۸۹-۰٫۷۱). به علاوه، اجتناب تجربی از هیجان با نشانه های افسردگی و اضطراب، مشکل در تنظیم هیجان و شاخص های ناراحتی در پرسش نامه سلامت روان رابطه معنی داری را نشان داد. هم چنین، نتیجه روایی افتراقی نشان داد عامل اجتناب از تجارب هیجانی در دو گروه بالینی و غیربالینی تفاوت معنی داری دارد، ولی عامل کنترل روی زندگی تفاوت معنی داری در دو گروه نشان نداد. این پژوهش شواهد نویدبخشی را در مورد قابلیت کاربرد نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل در جمعیت عمومی ایران و افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر فرآهم می آورد.