سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید احمدی – استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل کشمکشهای سرزمینی در کشورهای عربی خلیج فارس است مقاله پس از بحث کوتاهی درباره برجستگی کشمکشهای سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه به مفهوم گسترده آن و پس از طبقه بندی انواع کشمکشها در سه منطه کانونی خاورمیانه یعنی منطقه خلیج فارس، شرق عربی و غرب عربی شمال افریقا کشمکشهای سرزمینی در منطقه خلیج فارس را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد کشمکشهای مذکور به دو بعد کلان مرزهای زمینی و دریایی تقسیم شده و تاثیر عوامل گوناگون سیاسی منطقه ی و بین المللی در ایجاد این کشمکشها به بحث گذاشته می شود.