سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غزاله زجاجی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فاطمه مافی –
احمد خادم زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

کشف فرایند مهمی درگرید محسوب می شود که بطور خلاصه به عنوان فرآیندی تعریف می شود که درخواست کاربر را به عنوان ورودی می گیرد و لیستی از منابع را که قابلیت ارضای درخواست وارده را دارند به عنوان خروجی تولیدمی کند به عبارت دیگر کشف منابع به معنی جستجو و مکان یابی منابع کاندید برای یک کار درمحیط فعلی است که البته این کار با توجه به پویایی و وسعت محیط باید انجام شود. کشف منابع درشبکه های گرید شامل جستجو و تخصیص منابع کاندید است که برای یک کار با محدودیت های محیط پردازشی بطور کامل مشخص شده است از طرف دیگر مشکل کشف منابع به عنوان تحقق RD دریک زمان منطقی پویایی قابل ملاحظه و اندازه بزرگ محیط تعریف شده است روشهای گوناگونی برا ی حل مساله کشف منابع در شبکه های گرید ارایه شده است که آنها را میتوان به گروه های زیر دسته بندی کرد روشهای برمبنای سیستم های مرکزی / سلسله مراتبی، روشهای مبتنی بر سیستم های P2P و روشهای مبتنی بر سیستمهایچندعاملی بیشتر این روشها برای محیطهای توزیع شده با مقیاس بزرگ مناسب نیستند یک راه حل مناسب برای رفع این مشکل استفاده از الگوریتم کلونی مورچه هاست.