سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غزاله زجاجی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فاطمه مافی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
احمد خادم زاده – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

کشف منابع درشبکه های گرید از اهمیت زیادی برخوردار استراه های زیادی برای دسترسی به این منابع وجود دارد یکی ازاین راه ها استفادها ز الگوریتم کلونیمورچه ها می باشد ویژگیهای مانند مقیاس پذیری تحمل پذیری خطا و سازگاری این الگوریتم را برای یافتن منابع مناسب می سازد دراین مقاله ابتدا به بررسی الگوریتم کلونیمورچه می پردازیم ودرادامه چندالگوریتم مبتنی برکلونی مورچگان ارایه شده درزمینه کشف منابع درشبکه های گریدبررسی می شود دراین الگوریتم ها از عامل های سیار برای شبیه سازی مورچه ها استفاده می شود و هر الگوریتم با توجه به مدلی که از شبکه گرید تعریف کرده روشی را ارائه م یکند.