مقاله کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۶۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت سود
مقاله اقلام تعهدی اختیاری
مقاله شبکه های عصبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: بیرامی هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: بیرامی هانی
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی ساراسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات متعددی به بررسی مدیریت سود در شرایط مختلف پرداخته اند. در اغلب این مطالعات فرض بر آن است که سود از طریق اقلام تعهدی حسابداری، مدیریت می شود. از این رو مدل هایی جهت مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی بسط و توسعه داده شده است. با این حال در تعدادی از مطالعات انجام شده، توانایی این مدل ها برای کشف مدیریت سود زیر سوال رفته است. یکی از تبیین های مطرح شده در خصوص عملکرد ضعیف مدل های موجود، استفاده از رویکرد خطی برای مدل سازی اقلام تعهدی است و این در حالی است که بخشی از مطالعات موجود از وجود رابطه غیرخطی خبر می دهند. یکی از بدیل های مطرح شده برای رفع مشکل غیرخطی، استفاده از شبکه های عصبی متفاوت است. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا می توان مدیریت سود را بر اساس مدل های ریاضی منتخب کشف کرد و همچنین آیا مدل های مبتنی بر شبکه عصبی در کشف مدیریت سود بهتر از مدل های خطی عمل می کنند یا خیر. در این مطالعه از شبکه های عصبی چندلایه پیشرو و شعاع مبنا استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که علیرغم برتری نسبی شبکه های عصبی و عملکرد ضعیف رگرسیون خطی، انتخاب قطعی یکی از دو مدل امکانپذیر نبوده و این امر به توانایی مدل سازی و نوع توپولوژی انتخاب شده دارد.