سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شیری – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
محمد داورپناه جزی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی ا زمسائل مهم در پردازش موازی مسیریابی پیامها از گره مبدا به گره مقصد می باشد که توسط گره های مسیریابی انجام می شود بن بست در مسیریابی پدیده مخربی است که در اثر وابستگی بافرها و کانالهای مسیریابی به صورت چرخه وابستگی غیرقابل حل ظاهر می شود به همین جهت الگوریتمهای مسیریابی ناچار هستند که با این پدیده بصورت های مختلف مقابله کنند و دراین راه هزینه هایی را متحمل شوند به جهت استفاده ناکارآمد از منابع در روش پیشگیری از بن بست راهکار کشف و رفع بن بست مورد توجه قرار گرفته استدراین مقاله یک روش جدید کشف بن بست با توجه به مسدود شدن پیامها و کانالهای مسیریابی ارائه می شود. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که این روش بن بست واقعی را بموقع تشخیص داده و دارای خطای کمتری نسبت به روشهای کانال مسدود و پیام مسدود می باشد.