سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر واشقانی فراهانی – معاون دفتر امور بیابان
محسن عبدالحسینی – کارشناس دفتر امور بیابان

چکیده:

در دهه گذشته یافته ها ودانسته های دانشمندان درخصوص سیستمهای تولید با استفاده از آب شور سیستمهای آبیاری شور بطور چشمگیری افزایش یافت اما برغم این موضوع پذیرش این سیستمها توسط برنامه ریزان کارشناسان و کشاورزان نیازمند فرهنگ سازی بیشتری است حتی در مواردی که بازده اقتصادی پروژه های مرتبط تضمین شده است پذیرش گونه های گیاهی جدید که قابلیت تحمل و رویش با اب های شور را دارند پایین است این در حالی است که کمبود آب شیرین و نیز شور شدن خاکهای سطحی به خوبی توسط مردم کشورهای خشک قابل لمس بوده توسعه زندگی بشر به نقطه ای رسیده استکه استفاده از منابع متنوع و جدید را برای تامین نیازهای اولیه الزامی نمودها ست علاوه بر این تمایل شدیدی برای بهبود محیط زیست مردمانی که به دور از بهداشت و سلامتی کافی در مناطق بیابانی زندگی می کنند وجود دارد و قابل پیش بینی است که در آینده منابع آب شیرین دراین مناطق بطور بحرانی محدود و شوری آبهای کشاورزی با افزایش مواجه خواهد شد.