سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شبنم رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مسعود رفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
کریم خادمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

یکی ازمشکلات اصلی منابع طبیعی درعرصه مراتع و جنگلها چرا و فشاربیش از حددام می باشد که یکی از مهمترین دلایل این فشار بی رویه به عرصه های منابع طبیعی کمبود علوفه خصوصادرمناطق معتدل و گرمسیر استان به دلیل کمبود آب می باشد به همین منظور جهت افزایش عملکرد علوفه درشرایط دیم این طرح بصورت کشت مخلوط اجرا گردید کشت مخلوط که یکی از مولفه های کشاورزی پایدار محسوب می شود درعین حال سودمندترین نحوه استفاده از انرژی خروید و تبدیل به آن بمحصولات کشاورزی است که بدون تخریب خاک آب و محیط زیست انجام میگیرد به منظور تعیین مطلوبترین نسبت اختلاط درکشت مخلوط ماشک گل خوشه ای و جو و همچنین مناسب ترین تراکم ماشک گل خوشه ای از نظر کمیت و کیفیت علوفه پژوهشی برپایه فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درشرایط دیم با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات خرم آباد به روش جایگزینی و درهم درسال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا گردید. تراکم کاشت ماشک در۵ سطح ۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰و۲۵۰و۳۰۰ بوته درمتر مربع و ۳ نسبت اختلاط ماشک گل خوشه ای جو به ترتیب شامل ۱:۱۰۰ و ۲۵:۷۵ و ۵۰:۵۰ مورد بررسی قرارگرفت .