سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کتایون ورشوساز – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
رویا مافی غلامی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
سیما سبز علیپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
عماد مجدم – دانشجوی کارشناسی محیط زیست

چکیده:

استفاده از بخش کشاورزی از منابع پایه ازجمله خاک، آب جنگل ، مرتع و خانه ژنتیکی موجب ایجاد ارتباطی تنگاتنگ بین المللی کشاورزی وسائل زیست محیطی این امر لزوم توجه کامل به اثرات متقابل توسعه کشاورزی پایداری و حفظ محیط زیست را می طلبد در کشاورزی پایدار علاوه بر مصرف مواد غذایی مصرف بهینه سموم کود های شیمیایی با استفاده از تناوب زراعی و عملیات مناسب کشاورزی از کودهای الی و تبدیل کشاورزی پرمصرف به کشاورزی کم مصرف می باشد در کشاورزی پایدار سه موضوع اهمیت دارد درآمد کافی به خصوص در بین افراد کم درآمد و افزایش قابلیت دسترسی به غذا و مصرف ان و حفاظت و بهبود منابع طبیعی در طول این توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی طرح های متعددی در بخش کشاورزی به اجرا می آورد که در اجرای آنها توجه به حفظ پایداری و مسائل زیست محیطی در دستور کار بوده است