سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجف الهیاری فرد – عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،

چکیده:

کشاورزی جزو اولین حرف انسان نخستین برای تامین غذا بوده است. از دیرباز تاکنون همواره تامین غذای کافی، به عنوان نیاز اولیه، اصلی ترین دغدغه بشر برای بقا بوده است و در طول تاریخ جوامع از راههای گوناگون درصدد حل معادله نا مساوی غذا و ۰ سازمان فائو براساس گزارش رسمی جمعیت و تعیین پارادایمی برای تساوی این دو مولفه بودهاند. F