سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هوشنگ رحمتی – هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور قصر شیرین
محسن فرشادپور – هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه
مصطفی امجدیان – هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه
مصطفی امجدیان – هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

چکیده:

کشور ما به دلیل واقع شدن در عرض جغرافیایی ویژه ای دارای نزولات جوی پایین می باشد و پتانسیل آبی موجود مبین محدودیت شدید منابع آبی با کیفیت است که این خود مهم ترین مشکل تولید محصولات کشاورزی در ایران می باشد.این در حا لیست که سیستم اصلی تولید محصول در ایران براساس کشاورزی فاریاب بوده و افزایش تولید نیز در گروه توسعه اراضی پایدار می باشد از طرفی اراضی فاریاب مستعد به شور شدن هستند و مهم ترین مشکل تولید محصولات کشاورزی در کشور عدم دسترسی به آب کافی و با کیفیت می باشد در نتیجه جهت تداوم پایداری کشاورزی و حصول عملکرد بالا با مدیریت صحیح آبهایی که دارای کیفیت پایین هستند به عنوان یک منبع آب آبیاری به شمار آورد یعنی از منابع آب و خاک شور برای تولید محصولات زراعی اعم از هالوفیت و غیرهالوفیت بهره جست که کشاورزی شور زیست نامیده می شود که با توجه به مساحت ۵۳ درصدی کویرها در ایران و گیاهان شور زیست فراوان در مناطق ساحلی و نواحی مرکزی ایران، کشاورزی شور زیست یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد که در این مقاله مهم ترین روش های مدیریت کشاورزی شور زیست به کار گرفته شده توسط زارعین تشریح و پتانسل های موجود جهت به کارگیری این فناوری و چالش های مربوط به آن و مهم ترین راهکارهایی که درجهت بهره برداری از آب و خاک شور موفقیت آمیز می باشند، مورد بررسی قرار می گیرد.