سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی – مدرس دانشگاه پیام نور
مهدی عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
زینب حسینی ترکو – دانشجوی کارشناسی علوم کشاورزی

چکیده:

تنش خشکی و شوری یکی از مهمترین و رایج ترین تنشهای غیرزیستی است که تولید محصولات کشاورزی و بازده استفاده از اراضی مناطق خشک و نیمه خشک را کاهش داده است کشاورزی شورزیست با استفاده از گونه های جدید گیاهی شورپسند و منابع اب و خاک شور می توند راهکاری برای بهره برداری ازمنابع غیرمتعارف بدون کاهش سطپح زیرکشت محصولات زراعی رایج باشد درحا لحاضر کشاورزی شورزیست می تواند قابل اعتمادترین رهیافت برای استفاده از محیط های شور باشد درحا لحاضر عمده غذای دامهای استان خوزستان ازعلوفه مراتع فراورده های فرعی کشاورزی و باقیمانده کارخانجات تامین م یشود و از علوفه کیفی بسیار کم استفاده می گردد این درحالی است که دامهای استان از نقطه نظر مواد خشبی نه تنها کمبود ندارد بلکه به طور چشمگیر دارای مازاده هستند و فقر مواد مغذی از جمله انرژی پروتئین و کلسیم مشکل اساسی خوراک دام ها می باشد باتوجه به اینکه سطح وسیعی از اراضی استان خوزستان با مشکل شوری روبرو بوده و هزینه های مهندسی اصلاح اینگونه اراضی فوق العاده بالا می باشد لذا بهره برداری ازا ین منابع با هدف کشت گونهن های شورزیست هالوفیت جدید جهت تولید علوفه دامی می تواند ضمن استفاده بهینه از اراضی غیرقابل کشت استان و آبهای با کیفیت نامتعارف زه آب می تواند با ایجاد اشتغال فصلی درمناطق با شرایط ذکر شده و اشتغال پایدار درصورت احداث و تجهیز کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی سهم مهمی دراشتغال فارغ التحصیلان داشته باشد.